RODO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: IT-UPS Wojciech Jaszczuk ul. F. Chopina 66A 05-805 Kanie NIP: 537 142 54 23.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty na adres:
IT-UPS Wojciech Jaszczuk ul. F.Chopina 66A 05-805 Kanie lub email: sklep@mietowasowa.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom sklepu kompleksowej informacji handlowej w ramach oferowanych produktów.

4. Sklep przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane w chwili kontaktu z nami.

5. Sklep nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • Firmom współpracującym z IT-UPS do celów realizacji umowy handlowej.
 • Firmom kurierskim i pocztowym, dla realizacji procesu sprzedaży i dostawy zamówionego towaru.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom zewnętrznym a w szczególności znajdującym się w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjom międzynarodowych.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep przez okres niezbędny dla realizacji procesu sprzedaży i dostawy zakupionego produktu..

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mail pod adresem: sklep@mietowasowa.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. F.Chopina 66A, 05-805 Kanie.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

10. Zgodnie z zasadą wprowadzaną przez RODO - zasadą minimalizacji danych osobowych, zbieramy lub przetwarzamy wyłącznie takie dane osobowe, bez których nie można osiągnąć celu przetwarzania danych.
Zbieranie danych osobowych w sklepie jest zgodne z tą zasadą. Przykładowo przy rejestracji w sklepie internetowym nie zbieramy danych dotyczących adresu zamieszkania klienta, ponieważ nie jest to konieczne do osiągnięcia celu jakim jest zarejestrowanie użytkownika.

11. Wgląd do swoich danych osobowych, zgromadzonych w naszym sklepie można uzyskać po zalogowaniu się na swoje konto (jeśli takie zostało utworzone).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl